BIOPOPELNICE

28.4.2017 petrk 0

Postup před vyzvednutím nádoby na sběr bioodpadu Od 1.2. 2017 si mohou občané, kteří podali žádost o nádobu na svoz bioodpadu na MěÚ Poděbrady a […]