Seznam přijatých usnesení Místního výboru městské části Polabec

Usnesení č. 1/2019

 • Usnesení č. 1/2019 (přijato – 7:0:0)
  • i) Výbor přijímá
   jednací řád ve znění uvedeném v příloze č. 1/2019-1.
 • Přijato: 11. dubna 2019
 • Zápis: 17 – 1/2019

Usnesení č. 2/2019

 • Usnesení č. 2/2019 (přijato – 6:0:1)
  • i) Výbor zřizuje
   funkci tajemníka výboru a do této funkce jmenuje člena výboru Ing. Jana Dubu.
 • Přijato: 11. dubna 2019
 • Zápis: 17 – 1/2019

Usnesení č. 3/2019

 • Usnesení č. 3/2019 (přijato – 7:0:0)
  • i) Výbor žádá
   Radu města o instruování všech odborů MěU Poděbrady, aby výboru pravidelně a s dostatečným předstihem poskytovaly podklady pro jednání Rady města a Zastupitelstva města vztahující se k městské části Polabec tak, aby výbor mohl plnit svou připomínkovací funkci ve smyslu §121, pís. c) zákona 128/2000 Sb. O obcích.
 • Přijato: 11. dubna 2019
 • Zápis: 17 – 1/2019

Usnesení č. 4/2019

 • Usnesení č. 4/2019 (přijato – 7:0:0)
  • i) Výbor žádá
   dotčené orgány města o opětovnou kontrolu stavu připojení nemovitostí v Polabci ke splaškové kanalizaci.
  • ii) Výbor žádá
   dotčené orgány města o poskytnutí aktualizovaného odhadu finančních nákladů pro připojení domácnosti k městské splaškové kanalizaci.
  • iii) Výbor žádá
   dotčené orgány města o poskytnutí informace, zda město uvažuje o zřízení programu na podporu připojení ke splaškové kanalizaci (např. formou bezúročné půjčky, dotace na zřízení přípojky apod.).
 • Přijato: 11. dubna 2019
 • Zápis: 17 – 1/2019

Usnesení č. 5/2019

 • Usnesení č. 5/2019 (přijato – 6:0:0)
  i) Výbor žádá
  dotčené orgány města o pokácení přestárlých dřevin v ul. Růžová (v okolí dětského hřiště v Polabci) a následnou výsadbu dřevin nových. Umístění předmětných dřevin je uvedeno v příloze č. 2/2019-1.
 • Přijato: 16. května 2019
 • Zápis: 18 – 1/2019

Usnesení č. 6/2019

 • Usnesení č. 6/2019 (přijato – 6:0:0)
  i) Výbor žádá
  dotčené orgány města o vyzvání majitele/ů budov v areálu bývalého zemědělského družstva v Polabci (parcely č. XYZ) v Polabci o demolici štítu a komínu rozvalin budov na zmíněných parcelách. Výbor se domnívá, že zbytky budovy ohrožují bezpečnost a zdraví.
 • Přijato: 16. května 2019
 • Zápis: 18 – 1/2019

Usnesení č. 7/2019

 • Usnesení č. 7/2019 (přijato – 4:2:0)
  i) Výbor žádá
  dotčené orgány města o umístění dopravní značky “Slepá ulice” při vjezdu (z ul. Jabloňová) do ul. Luční a ul. Lipová.
 • Přijato: 16. května 2019
 • Zápis: 18 – 1/2019

Usnesení č. 8/2019

 • Usnesení č. 8/2019 (přijato – 6:0:0)
 • i) Výbor schválil
  termíny řádných zasedání výboru v 2. polovině roku 2019 takto:
  – 27. června 2019,
  – 5. září 2019,
  – 7. listopadu 2019.
 • Přijato: 16. května 2019
 • Zápis: 18 – 1/2019

Usnesení č. 9/2019

 • Usnesení č. 9/2019  (přijato – 6:0:0)
  i) Výbor opakovaně žádá
  dotčené orgány města o kontrolu průchodnosti dešťové kanalizace a vpustí dešťové kanalizace v ul. Vřesová před objektem mateřské školy.
 • Přijato: 16. května 2019
 • Zápis: 18 – 1/2019

Usnesení č. 10/2019

 • Usnesení č. 10/2019 (přijato – 6:0:0)
  i) Výbor žádá
  dotčené orgány města o doplnění chybějícího provozního řádu dětského hřiště v Polabci.
 • Přijato: 16. května 2019
 • Zápis: 18 – 1/2019

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář